Condiții specifice ocupare a posturilor didactice vacante 2023-2024

Conditii specifice ocupare a posturilor didactice vacante 2023-2024