Despre noi

Cuvânt înainte

Școala Gimnazială Calistrat Hogaș Roman cunoscută și ca Școala nr. 8 Roman, este locul unde au crescut “63 de generaţii”, unde elevii și-au găsit prieteni, iar profesorii au știut să-i cunoască pe elevi şi să le dăruiască cu generozitate din “cunoaşterea” lor.

Elevii, în perioada petrecută în şcoală sunt zâmbet, freamăt, recunoștință, dorinţă, joacă, dar şi devenire.

Profesorii au dăruit iubirea faţă de cuvântul scris, tăria numită ştiinţă pentru ca fiecare elev să-şi poată făuri propriile aripi.

Ce urăm acestei şcoli în următoarele decenii, cât mai multe succese şi să ofere tuturor elevilor o comunitate şi un mediu atât de plăcut cum este şi la împlinirea a 59 de ani de la înfiinţare.

Elevii vin şi pleacă. Învățătorii și profesorii rămân aici, aşteptând alte generaţii cărora să le dea învăţătură şi putere.
Fiecare dintre ei pleacă, dar şcoala o iau în suflet pentru totdeauna!

Scurt istoric al Școlii nr. 8 Roman

Școala a luat ființă la 1 februarie 1954, cu 4 clase pentru elevii din cartierul „Republicii” mai precis 54 la număr.

La început a funcționat în case închiriate sau în localul Căminului Cultural. 

În 1959 capătă „Numărul 8”, devenind școală de 7 ani.

În anul 1960 apar primele săli, iar actuala clădire a fost construită în 1961. 

Școala a funcționat și ca școală de 10 ani, cu 42 de clase, în două schimburi, și aproape 1500 de elevi, cu personal corespunzător și dotările aferente.

Scroll to Top