Resurse materiale

BAZA MATERIALA

Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş” Roman îşi desfăşoară activităţile într-un corp de clădire care beneficiază de spaţii diversificate , din care:
• 18 săli de clasă
• 3 săli de grupă pentru grădiniţă
• O sală de calculatoare
• Un laborator de chimie
• Un laborator de biologie
• Un laborator de fizică
• O sală de sport
• Cabinet pentru psiholog
• Cabinet logopedic şi profesori de sprijin
• Cabinet medical modern
• Cancelarie profesori
• Un birou secretariat
• Birou directori
• Birou contabilitate