Resurse materiale

BAZA MATERIALĂ

Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” Roman își desfășoară activitățile într-un corp de clădire care beneficiază de spații diversificate, din care:

• 18 săli de clasă

• 3 săli de grupă pentru grădiniță

• Un laborator de informatică

• Un laborator de chimie

• Un laborator de biologie

• Un laborator de fizică

• O sală de sport

• Cabinet pentru psiholog

• Cabinet logopedic şi profesori de sprijin

• Cabinet medical

• Cancelarie profesori

• Birou secretariat

• Birou director

• Birou contabilitate

• Birou administrator

• Bibliotecă

Scroll to Top